แบบรายวัน
ห้องพัดลม
ห้องแอร์
ห้อง วี ไอ พี (เตียงเดี่ยว)
ห้อง วี ไอ พี (เตียงคู่)
400 บาท / วัน
450 บาท / วัน
550 บาท /วัน
700 บาท /วัน

 

แบบรายเดือน
ประเภท
ห้องธรรมดา
ไม่มีแอร์
ห้องแอร์
มีแอร์
ห้องแอร์
V.I.P
ค่าเช่า
สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน
2,400
3,200
3,600
สัญญาขั้นต่ำ 2 เดือน
3,000
3,800
4,200
ค่าประกัน *
5,400
7,000
8,600

จ่ายเพียงแค่ค่าประกัน *  สามารถย้ายเข้าอยู่ได้เลยทันที

visitor: Dream Weaver Hit Counter